7. června, 2020  
  
 
       Login  | Search
 
Home
 
 
 
O společnosti
 
 
 
Jazyková výuka
 
 
 
Courses for foreigners
 
 
 
Překlady
 
 
 
Tlumočení
 
 
 
Další služby
 
 
 
Fotogalerie
 
 
 
Volná místa
 
 
 
Reference
 
 
 
Partneři a spolupráce
 
 
 
Kontakt
 
 

Novinka

Němčina pro lékaře a zdravotní sestry

...více

Corsi di lingua ceca


Corsi di lingua Ceca per Italiani 

...více

Letní kurzy pro děti

...více

Soft Skills v angličtině

...více

Přípravné kurzy

Řídicí letového provozu

...více

Czech for foreigners


...více

Edenred Multi Ticket

Přijímáme poukázky Edenred Multi Ticket 

Jsme zárukou kvality

Naše jazyková škola obhájila certifikát kvality vzdělávacích institucí.

 
Jazyková výukaFiremní výuka    
Firemní výuka

Naší prioritou je firemní výuka, která si poslední dobou získává na značné oblíbenosti. Stále více zaměstnavatelů si uvědomuje nezbytnost znalosti jazyků u svých zaměstnanců.

Výuka zaměstnanců firem probíhá v prostorech jazykové školy, v sídle společnosti, popř. i v jiných, klientem zvolených prostorech. 

Naše JŠ sídlí v těsné blízkosti centra města s dobrou dopravní dostupností MHDa možností parkovaní ve dvoře.

Všechny naše kurzy jsou pečlivě připraveny, máme vypracované plány výuky pro jednotlivé skupiny, tak zvané sylaby, které na sebe vzájemně navazují. Každý kurz má stanovený program s pevně danou vstupní i výstupní úrovní.

Nabízíme firmám zdarma vypracování vnitropodnikové směrnice pro výuku jazyků, tak aby odpovídala veškerým Vašim požadavkům. 

Vaše výuka může být na požádání monitorována ( přehledy, docházky) s následným hodnocením podle ERR (CEF) stupnice Společného evropského referenčního rámce.

 • Délka vyučovací hodiny dle požadavků klienta.
 • Výuka standardních i méně obvyklých jazyků.
 • Vyuka studentů všech pokročilostí.
 • Individuální nebo skupinová výuka.
 • Osobní přístup lektorů
 • Fakturace 1x měsíčně. Neplatíte paušálně, pouze za realizované hodiny.
 • Výuka s českým lektorem nebo rodilým mluvčím.
 • Výuka probíhá v prostorech naší jazykové školy, v sídle společnosti nebo u Vás doma.
 • Možnost zakoupení veškerých studijních materiálů za zvýhodněné ceny.
 • Jazykový audit a analýza potřeb - vytvoření studijních skupin
 • Stanovení studijních cílů, které jsou propojeny s konkrétními potřebami na  konkrétních pozicích (manažeři, inženýrské pozice, obchodníci, lékaři ...). 
 • Testování - úvodní, průběžné, závěrečné, které zjistí, zda bylo dosaženo stanovených cílů a v jaké míře (%)
 • Funkční organizační model výuky,který počítá s tím, že účastníci kurzu mnohdy nejsou schopni dlouhodobě dodržovat pravidelnou docházku a návrh alternativního řešení
 • Práce metodika - příprava koncepce, náslechy v hodinách, konzultace s klienty
 • Vnitropodniková směrnice
 • Motivační pohovory se studenty
 • Stanovení cílů a návrh modelu výuky
 • Změny v harmonogramu studia - odvolávání, nahrazování nebo přesun lekcí
 • Vedení docházky, prezenční listy, výkazy výuky - on-line systém administrativy MYCAT
 • Pravidelná hodnocení studentů
 • Servis při doplňování zameškané látky studentům ve skupinách
 • Sylaby
 • Studijní materiál na přání klienta obstarává škola
 • Certifikát o absolvování kurzu        
 • Detailně rozpracované metody výuky
 • Intenzivní pobytové firemní kurzy